ŠKOLNÉ červenec

  • 07-05-2024 08:05
Body: 

Platba školného za měsíc červenec je snížena na 340,- Kč.
(Nehradí rodiče předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky.)