Dokumenty

Školní vzdělávací program

Mateřská škola zpracovala ŠVP v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program nese název „ŽÍT SPOLU!" a je rozvržen do 6ti integrovaných bloků, které jsou vzájemně propojeny tak, aby bylo možné jejich využití během celého roku podle individuální situace. 
Hlavní myšlenka ŠVP spočívá v propojení moderního způsobu života s maximálním využitím prostředí vesnice, ve které se mateřská škola nachází, k vytvoření úcty k tradicím, lidovým zvykům a  soudržnosti obyvatel.

Veškeré informace týkající se vzdělávácí nabídky mají rodiče možnost sledovat na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd. Kompletní ŠVP je k nahlédnutí na nástěnkách v šatnách v budově MŠ I a na nástěnkách v šatnách v budově MŠ II.

Podpora Evropská unie

Projekt MŠ Moravany - reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010109 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na rozvoj mateřské školy prostřednictvím personální podpory - školního asistenta, sdílení zkušeností pedagogických pracovníků a projektových dnů v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ  a ZŠ II - zahájeno 1. 9. 2018.

Školní řád

Školní řád Mateřské školy Moravany pro rok 2020/2021 je k dispozici k nahlédnutí na nástěnkách školy nebo ke stažení ve formátu PDF.

Organizační řád školní jídelny

Informace školní jídelny pro rok 2020/2021 je k dispozici k nahlédnutí na nástěnkách nebo ke stažení ve formátu PDF.

Rozpočet Mateřské školy

Návrh rozpočtu Mateřské školy Moravany na rok 2020 je k dispozici k nahlédnutí u ředitelky školy nebo ke stažení ve formátu PDF.

Střednědobý rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled Mateřské školy Moravany je k dispozici k nahlédnutí u ředitelky školy nebo ke stažení ve formátu PDF.

Zásady ochrany osobních údajů

Záasady ochrany osobních údajů Mateřské školy Moravany je k dispozici k nahlédnutí u ředitelky školy nebo ke stažení ve formátu PDF.