ZÁPIS ROZHODNUTÍ

  • 11-06-2020 19:06

Vážení rodiče, seznam PŘIJATÝCH DĚTÍ k předškolnímu vzdělávání (pod přidělenými registračními čísly) na školní rok 2020/2021 naleznete zde.
Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí (= kladná rozhodnutí) se oznamují způsobem, který upravuje ustanovení § 183 školského zákona, tj. tímto způsobem.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.
V případě NEPŘIJETÍ Vás je nutné vyzvednout si rozhodnutí o nepřijetí v MŠ Moravany, Novosady 39 (horní budova)
pátek 12.6.2020 od 8h.do 12h. a od 14h do 16,30h. Děkuji Vám.