ZÁPIS 2022/2023

  • 15-05-2022 21:05

Seznam přijatých dětí (na jednotlivá pracoviště Mateřské školy Moravany)
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 je zveřejněn zde.
V případě, že své registrační číslo nenaleznete, znamená to, že kapacita MŠ je (na všech pracovištích)
naplněna a Vaše dítě nebylo možné přijmout.
V tomto případě si vyzvedněte rozhodnutí o nepřijetí v ředitelně 16.5. od 8,00 hodin do 16,30 hodin.