AKTUALIZOVÁNO! Školné a stravné

  • 30-03-2021 19:03

Vážení rodiče, z důvodu uzavření MŠ
se nebude hradit školné za měsíce březen a duben u dětí, které nemohly MŠ navštěvovat z důvodu nařízení vlády.
Za děti, které navštěvovaly MŠ v dubnu od 12.4.(děti rodičů zaměstnaných v rámci IZS) je nutné uhradit částku 340,-Kč.
Zbývající platby:
* květen je sníženo školné na 340,-Kč
* červen 500,-Kč

červenec je stanovena částka rovněž na 340,-Kč